GALLERI

korrosjon rørgate
korrosjon rørgate
korrosjon fabrikkdekk tråler
korrosjon fabrikkdekk tråler
Korrosjon på rørgate
Korrosjon på rørgate
Tankfarm
Tankfarm
Sandblåsing av slippvogn
Sandblåsing av slippvogn
spunt under kai
spunt under kai
Defekt overflatebehandling ensilasjetank
Defekt overflatebehandling ensilasjetank
Korrosjon og defekt malingsbeskyttelse på tank
Korrosjon og defekt malingsbeskyttelse på tank
Firmabil
Firmabil
Brannmaling
Brannmaling
Sprøyting av brannmaling og toppstrøk ute hos kunde
Fasadestillas på henger
Fasadestillas på henger
Vi disponerer 4x12m fasadestillas med mønepakke og stillasduk
Graco King
Graco King
Vår største og mest effektive malesprøyte. Kan kjøre opp til 2 pistoler samtidig.
Drives av trykkluft
Graco GX21
Graco GX21
Elektrisk malesprøyte med god ytelse