PROSJEKTER

Sandblåsing og overflatebehandling av drivstofftanker


Vi har deltatt i en større renovering av lagertanker for drivstoff.

Inspeksjon av overflatebehandling av rørgater


Vi har utført kontroll av korrosjonsbeskyttelse av rørgater på tankanlegg.

Sandblåsing av slippvogn


Sandblåsing av slippvogn til båtforening. Trykk på bildet for å se videoutdrag.

Sprøyting av brannmaling


Sprøyting av brannmaling og toppstrøk ute hos kunde

Fasadestillas


Vi disponerer 4x12m fasadestillas med mønepakke og stillasduk

Våtsandblåsing


Vi disponerer Graco EcoQuip EQm våtsandblåser og har dyser til mindre jobber, medium jobber og high performance dyser. Våtsandblåsing redusere støvet med opptil 95% i forhold til tradisjonell sandblåsing. Våtsandblåsing bruker i tillegg ned til 1/3 av blåsemiddel i forhold til tradisjonell sandblåsing. Dette gir en stor miljøgevinst og mindre avfall.